EXPORT PRO INC.

Användning av On-Line Databaser i Dina Exportaktiviteter

Dagens internationella marknad ställer större krav på marknadsföraren. Gången är tiden när man kunde titta i backspegeln vad som hade hänt och extrapolera sin försäljning för framtiden. Dagens marknadsförare måste hålla sig informerad om de snabba förändringar som sker på marknaden och anpassa sig till dem.

Idag förändras världen mycket fort och det finns hjälpmedel för att hålla sig uppdaterad och informerad. Ett av dessa hjälpmedel är On-line databaser.

On-line databaser är ett mycket bra verktyg för dina marknadsundersökningar. Oavsett från vilken del av världen du vill ha information, kan man söka fram den. Det kan t.ex vara import och exportstatistik till ditt nya exportland, eller från din konkurrents hemland. Det kan vara en lista på lämpliga distributörer eller information och kreditupplysningar om dem. Det kan vara information om en specifik marknad och dess utveckling. Det kan vara analys av vilka patent din konkurrent registrerat det senaste året, eller tidningsartiklar om en speciell industri. Du söker kanske nya leverantörer, företag att köpa, patent att licensiera eller lokala branschföreningar. On-Line databaser kan ge dig detta och mycket mer.
 

TILLGÅNG TILL INFORMATION

För att bestämma val av marknader, distribution, prisnivåer etc. behöver du information. Ju bättre förberedd du är och ju mer säker du är hur marknaden och dess förutsättningar ser ut, desto större möjlighet har du att lyckas. Du vet mycket väl att det finns information, men frågan är hur du snabbt kan komma åt den.
 

DATABASER - SNABB INFORMATION VIA MODEM OCH SÖKORD

Genom att använda modern teknologi och databaser kan man snabbt hitta relevant information med hjälp av dator och modem. Problemet idag är inte huruvida det finns tillräckligt mycket information, utan mera vetskapen om vad som finns och hur man skall finna den.- Vi har vant oss att få vår marknadsinformation genom att läsa tidningar, fråga grannen, använda bibliotek och göra besök på marknaden. Dagens moderna samhälle och teknik ger oss möjligheten att läsa alla hyllmeter i biblioteket och söka vad vi vill inom loppet av ett par minuter. Dessutom har vi tillgång till så många andra informationskällor. Allt genom att koppla upp oss till kommersiella databaser.

Dagens pilot, företagsledare, exportchef etc, har en mängd verktyg till sitt förfogande. Med dessa kan man verkligen se hur omvärlden förändras och därigenom fortlöpande hålla sig uppdaterad, med den information som behövs för den egna verksamheten.

Detta program är ett 1/2 dags program, som kommer att ge dig förståelse för hur du kan utnyttja On-line Databaser i dina marknadsaktiviteter. (Det kommer dock ej att ge dig en sådan kunskap att du kan söka själv. Vi rekommenderar du använder någon extern till att börja med).
 

Nedan är några av programpunkterna.

 • Vad är databaser och hur kan man utnyttja dem?
 • Vilka olika typer av Databaser finns det?
 • Vad innehåller en databas och hur söker man information.
 • Exempel på sökningar:
  - Import - Exportstatistik inkl. Vad exporterar din konkurrent och till vilka marknader?
  - Sökning av lämplig distributör på respektive marknad.
  - Kontroll av konkurrents aktiviteter
  - Undersökning av marknadsutvecklingen i olika länder.
  - Undersökning av nya patent inom ditt område.
  - Sökning av produkter
  - Finns det marknadsundersökningar gjorda inom just ditt område?
  - Offentlig upphandling i EU, Världsbanken eller andra projekt. Hur finner jag dem?
  - Permanenta sökningar. Ger dig automatiskt information varje gång din kravprofil överensstämmer.
 • Diskussion om vad just ditt företag kan göra?

Detta program är praktiskt upplagt med många exempel. Programmet passar både för företags-ledare såväl som för individer som vill arbeta med marknadsföring, vare sig det är för den inhemska marknaden eller export. Seminariet kommer att leda till en bättre förståelse om hur du kan få uppdaterad marknadsinformation samt hur du kan utnyttja On-line databaser i din marknadsföring.

 

Låter det intressant?

Kontakta oss, så kan vi ge dig lite mer konkreta detaljer och förslag.
 

Go to the top
 

Phone (905) 478-7370, Fax (905) 478-7371
Sharon, Ontario L0G 1V0, Canada
General Information:
info@exportpro.com
Copyright © 2000-2006 Export Pro Inc.