EXPORT PRO INC.

Erbjuder


ETT PROGRAM FÖR EN MER AKTIV EXPORT

EXPORT MASTER ett koncept för dig som vill förbättra din export. och dina globala affärer.

En av nycklarna för att lyckasi internationella affärer är förståelse och kunskap om respektive marknads seder och affärskulturer. Även den som arbetat med export en längre tid behöver tillskott av nya ideer och kunskaper för att lyckas på en starkt internationell marknad.

Egen erfarenhet kan givetvis enbart erhållas genom att arbeta på de olika marknaderna, men kunskap och information om andra företags erfarenhet kan erhållas genom att träffa andra exporterande företag eller personer som arbetar internationellt.

EXPORT MASTER hjälper dig att utveckla ditt företag till ett mer internationellt arbetande företag. - En av förutsättningen för att lyckas i export är att alla personer i företaget förstår vad som behövs för att arbeta internationellt, och att det krävs ett starkt samarbete mellan företagets personal och avdelningar.

Vårt koncept innebär att vi i en kombination av utbildning, träning, praktiskt arbete och rådgivning vidareutvecklar varje individ och grupp inom företaget till ett mer förstående och aktivt team.

Vi inkluderar alla personer från VD och styrelse-ordförande till personal involverad i packning och skeppning.

EXPORT MASTER arbetar med praktisk utbildning och träning i export på alla nivåer.

 • Vi diskuterar och belyser varje del i företaget med exempel från lyckanden och misslyckanden.
   
 • Vi ger exempel på hur man gör affärer på olika marknader.
   
 • Vi arbetar med exempel från just ditt företag för att du och dina medarbetare skall känna sig hemma.
   
 • Vi stimulerar och styr din personal till att arbeta fram en bättre marknadsföring inklusive ett bättre säljande material.
   
 • Vi hjälper dig att skapa bättre förståelse och därigenom nå bättre resultat mellan dig och din utländske representant.
   
 • Vi lär din personal hur man med olika val av distribution och kunskap om marknaden kan öka lönsamheten i ditt företag.
   
 • Vi täcker allt från "Varför export" till aktivering av din utländska representant.

Nedan är en kort beskrivning av några av de kursprogram/seminarier, som vi kan erbjuda dig. Begär detaljprogram om just de program du är intresserad av, eller låt oss skräddarsy ett för just ditt företag.

En Exportarbetsdag
En Exportarbetsdag Eller Weekend

Ett program till för dem som är relativt nya i export och vill få en bred baskunskap om de olika ingredienserna i att exportera. Detta program är avsett för alla från receptionist till VD.

Programmet kan genomföras speciellt för personalen i ditt företag. Vi samlar din personal (inklusive produktion, administration, marknadsföring, ekonomi, produktutveckling, packning, reception etc. ) för att utbilda och entusiasmera dem i "konsten" att göra internationella affärer.

Vi kommer inte bara att ge dem en kunskapshöjning, vi kommer att få samtliga deltagare att gemensamt arbeta på att utveckla nya marknader, nya säljhjälpmedel etc.

Vi kommer dessutom att skapa en bättre laganda. - Vi vill att denna dag-weekend skall resultera i beslut. Därför är det viktigt att någon i företagsledningen deltager i ditt företagsinterna seminarium.

Samma program genomförs även som öppna seminarier, för flera företag samtidigt, dit du kan skicka några av dina medarbetare. I dessa fall försöker vi matcha deltagarna för att få personer med samma bakgrund och kunskaper.

Mer information om EN EXPORTARBETSDAG ELLER WEEKEND.


Aktivering av Din Representant

Detta program är för företagsrepresentanter som idag arbetar med eller planerar att arbeta med represen-tanter eller dotterbolag. Deltagare kan vara VD i mindre företag, exportchefer eller liknande personal med daglig kontakt med representanter. - Seminariet förutsätter en god baskunskap om export, t.ex seminariet En Export-arbetsdag eller ett par år på en export avdelning.

 • Detta är ett paket för dig som vill få ett bättre resultat av "representanten som inget gör" eller för att stimulera din nya distributör eller dotterbolag.
   
 • Detta paket innehåller allt från hur man söker och väljer representant till hur man på bästa sätt skapar en stark lokal försäljning.

Mer information om AKTIVERING AV DIN REPRESENTANT


Exportmaster Executive Weekend

Ett program avsett för personer som har exporterfarenhet t.ex. exportchef, marknadschef men även VD i mindre företag.

Detta är ett "kort program" för dig som företagsledare som t.ex kan spendera från fredag lunch till lördag eftermiddag tillsammans med 8-12 andra företagsledare.

Vi har en snabb uppdatering om konsten och problematiken att göra exportaffärer. Efter det konkretiserar vi detta genom att jobba tillsammans med dig och de andra företagen, med ett eller flera exempel från de deltagande företagen för att konkret ta fram en aktiv plan hur du söker, väljer, men framförallt på ett aktivt sätt får kunder, återförsäljare/dotterbolag och deras personal aktiva/tända. - En aktivitet som direkt kan appliceras i det dagliga arbetet och med resultat i en direkt aktivitets- och resultatökning inom just ditt företag.

Vi kan garantera att du går ifrån detta dygn med mycket nya ideer och erfarenheter.

Mer information om EXPORTMASTER EXECUTIVE WEEKEND

Executive Export Master

Ett program för VD och företagsledare, med huvudsyfte att inte bara överföra kunskapen om att göra internationella affärer, men även överföra kursmaterial etc. så att företagsledaren själv till stor del kan utbilda sin egen personal.

Ett program där du tillsammans med 6-8 andra företagsledare under 6 möten med 8-10 veckors mellanrum erbjudes:

 • Utbildning i Internationella affärer med målsättningen att du med det materialet du får, själv vidareutbildar din personal. - Vi förser dig med utbildning och material.
   
 • Tillsammans med andra i gruppen konkret diskuterar just ditt företags möjligheter, problem och lösningar inklusive förändringar i organisationen, problematik med personal etc.
   
 • Du får dessutom ett naturligt bollplank genom de andra deltagarna för din dagliga verksamhet.

Mer information om EXECUTIVE EXPORT MASTER.


SPECIALPROGRAM

Exportmaster för Kommuner och län

Ett program för ökad globalisering av kommuner och län. Innehåller allt från att få internationella företag intresserade av din kommun till att aktivera lokal industri på exportmarknader.

Mer information om EXPORTMASTER FÖR KOMMUNER OCH LÄN.
 
Att Göra Affärer i Nordamerika

Detta är ett program för dig som vill starta eller aktivera dina aktiviteter på den Nordamerikanska marknaden.

Vi går igenom allt från, hur marknaden ser ut, hur man når den, till hur man gör affärer lokalt och hur man sätter upp lämplig distribution.

Mer information om ATT GÖRA AFFÄRER I NORDAMERIKA.
 
Användning av On-Line Databaser i Dina Exportaktivteter

Idag finns stora möjligheter att snabbt skaffa sig bl.a marknadsinformation och handelsstatistik genom att använda ON-LINE Databaser. Du kan dessutom "leta reda på" rätt distributör i hela världen, kontrollera vad dina konkurrenter gör, och se vem som tar patent inom just ditt område.

Detta program är avsett som ett startskott för företag som vill bli mer professionella i sin export.Vi tar dig igenom allt från hur databaser är uppbyggda till hur du praktiskt kan använda dem.

Mer information om ANVÄNDNING AV ON-LINE DATABASER I DINA EXPORTAKTIVITETER.
Dessa program är bara några exempel på vad vi kan erbjuda.

Begär detaljprogram. Vi kan även skräddarsy ett paket för dig.

I kombination med våra konsulttjänster (HOLMVALL INTERNATIONAL TRADING INC.) kan vi assistera med allt från "de första exportstegen", och genomförande av marknadsstudier samt representantsökningar till att starta ett bolag eller även "köra" ditt bolag. - Vi erbjuder dig ett praktiskt koncept att tillsammans med dig få en aktiv export och marknadsorganisation. Resultatet är att, genom en kombination av utbildning, träning och motivation, göra din organisation till ett ännu bättre internationellt företag. - Vi vill dela med oss av vår mer än 30 åriga erfarenhet i Internationella affärer. - Testa oss med kvalitets- garanti. - Varför inte engagera oss för ett halvdagsseminarium vid er nästa konferens, t.ex för att låta oss berätta om "Exportmarknader idag och imorgon," detta är en billig investering.

- Vi garanterar att du kommer att vara nöjd.

Ta fram almanackan, du såväl som vi har en aktiv tidsplan. Ring oss, fråga efter Leif Holmvall Vi besöker Sverige 6-8 gånger per år (40-80 dagar per år). Det finns säkert en tid som passar oss båda.

Du kan få en känsla av hur praktiska vi är i våra aktiviteter genom att läsa vår bok "PRAKTISK EXPORT". Ring LIBER:s förlag 040 258600 och beställ boken idag!

Go to the Top

Phone (905) 478-7370, Fax (905) 478-7371
Sharon, Ontario L0G 1V0, Canada
General Information:
info@exportpro.com
Copyright © 2000-2006 Export Pro Inc.