EXEMPEL PÅ DATABASSÖKNING

 

Vi har bestämt oss för att söka distributörer för tryckluftutrustning i ett visst antal stater i USA. Kravprofilen är att företagen idag skall sälja tryckluftutrustning eller system eller hydrauliksystem. Vi har nu kopplat upp oss till en av Dialogs databaser, en D&B bas för USA (516). Som ni kan se informerar databasen att vi kan hitta mer information i databas 519. Den senare innehåller betydligt djupare information inklusive kreditupplysning. Vi kan antingen söka i ord (klartext) eller som nedan på SIC koder, (Standard Industrial Codes), som gör vår sökning snabbare.
 

SÅ LÅT OSS STARTA SÖKNINGEN

/nomenu
(DU KAN SÖKA VIA MENYER SOM ÄR MER ANVÄNDARVÄNLIGT MEN METODEN NEDAN GÅR SNABBARE NÄR DU VET HUR DU SÖKER, OCH VI GÅR DÄRFÖR UR MENYN)

?begin 516 (TALAR OM ATT VI VILL HA DATABAS 516)
File 516:D & B - DUNS MARKET IDENTIFIERS 08/91
(COPR. 1991 D&B)
** Additional information on selected companies in File 519

SOM NI KAN SE NEDAN HAR VI SÖKT SÅ ATT FÖRETAGET MÅSTE ÖVERENSSTÄMMA "MATCHA" MED NÅGON AV VÅRA KRITERIER. DET ÄR ANLEDNINGEN VI SAGT OR=ELLER. PRECIS SOM I MATEMATIK HAR VI LAGT IN EN PARENTES FÖR ATT SLIPPA SKRIVA PC (PRIMARY CODE) FRAMFÖR VARJE KOD. NOTERA ATT PRODUKTKODEN I DETTA FALL ENBART GÄLLER DISTRIBUTÖRER.

 

Set Items Description
--- ----- -----------

?select pc=(50840907 or 50840903 or 50849905)

 

658 PC=50840907 (PNEUMATIC TOOLS AND EQUIPMENT)
805 PC=50840903 (COMPRESSORS, EXCEPT AIR CONDITIONING)
1414 PC=50849905 (HYDRAULIC SYSTEMS EQUIPMENT AND SUPPLIES)

S2 2534 PC=(50840907 OR 50840903 OR 50849905)

I DETTA FALL HITTADE MAN 2534 FÖRETAG SOM STÄMDE MED VÅR KRAVPROFIL, ALLTSÅ ALLT FÖR MÅNGA. Vi BER DÄRFÖR DATABASEN ATT FÖR DE FÖRETAG MAN FUNNIT, SÖKA UT FÖRETAG FÖR ETT ANTAL UTVALDA STATER, OCH PÅ SÅ SÄTT BEGRÄNSA OSS GEOGRAFISKT.

?select s2 and st=(ca or ms or ky or mo or tx or va or ks or mn or va or co or wa) (förkortning för resp. stat, t.ex California eller Mississippi.....)

Processing

 

2534 S2
849804 ST=CA
62957 ST=MS
96296 ST=KY
146164 ST=MO
500592 ST=TX
156492 ST=VA
86327 ST=KS
141668 ST=MN
156492 ST=VA
124929 ST=CO
156852 ST=WA
S3 839 S2 AND ST=(CA OR MS OR KY OR MO OR TX OR VA OR KS OR MN OR VA OR CA OR WA)

ANTALET KVAR BLEV 839, VILKET FORTFARANDE ÄR FÖR MÅNGA FÖR OSS. EFTERSOM VI INTE VILL HA FÖR SMÅ FÖRETAG, EJ HELLER FÖR STORA HAR VI VALT FÖRETAG MED MELLAN 15-75 ANSTÄLLDA. - VI SKULLE ÄVEN KUNNAT SPECIFICERA PÅ OMSÄTTNING OM VI SÅ VELAT.

?select s3 and (em>=15 and em<=75)

 

839 S3
657698 EM>=15 AND EM<=75
S4 120S3 AND (EM>=15 AND EM<=75)

NU ÄR ANTALET NERE I 120. VI BER DATORN SORTERA DESSA PER STAT, SÅ ATT VI NÄR VI "DUMPAR" INFORMATIONEN FÅR DEN SORTERAD PER STAT.

?sort s4/all/st

 

S5 120 Sort S4/ALL/ST

VI BER DATORN "SKRIVA UT" DESSA TILL VÅR HÅRD DISK I FORMAT 3 SOM ÄR ETT RELATIVT BILLIGT FORMAT. DETTA SÅ ATT VI TILL EN LÅG KOSTNAD KAN SORTERA BORT DE SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED VAD VI VILL HA INNAN VI GÅR VIDARE.

?type s5/3/all (SKRIV UT SÖKNING 5 I FORMAT 3, SKRIV UT ALLA D.V.S. 120)
NEDAN KOMMER DET FÖRSTA AV 120 FÖRETAG. - VI HAR ÄNDRAT UTSEENDET PÅ DETTA FÖRETAG FÖR ATT INTE KOMMA I KONFLIKT MED COPYRIGHTS.

5/3/1
5666666
COMPRESSED AIR Co
100 E COMPRESSED PLACE
Burbank, CA 95000-1000
TELEPHONE: 818-111-1111

BUSINESS: Distributes Pneumatic and Hydraulic Equipment and Supplies
PRIMARY SIC:
5084 Industrial machinery and equipment
50840000 Industrial machinery and equipment, nsk
50840907 Pneumatic tools and equipment
50849905 Hydraulic systems equipment and supplies

DUNS NUMBER: 11-111-1111
PARENT DUNS: 11-222-2222 COMPRESSED INTL
CORPORATE FAMILY DUNS: 11-222-2222 COMPRESSED INTL
Chairman: Pressuere, John /Chb
NUMBER OF EXECUTIVES: 2

Vi fick alltså 120 företagspresentationer av denna typ, av vilken den ovan var den första. Hela sökningen tog tre minuter. Som du kan se har vi fått tillräckligt mycket information för att kunna sortera vilka företag som kan vara intressanta. För detta företag fick vi alltså företagsnamn samt adress och telefonnummer inkl. En kort beskrivning av deras aktiviteter samt de sic numren de finns registrerade under. Dunsnummer som anges kan vi använda t.ex för kreditupplysning. Vi kan även se att de är ett dotterbolag till compressed air intl och deras dunsnummer. Namnet på Chairman of the board och antalet executives. En viss fingervisning om storleken. Vi fick alltså 120 liknande informationer om olika företag som matchade vår kravprofil - när vi valt de företag som var av intresse tog vi en mer detaljerad information om respektive företag, vilket gav oss en omfattande information om företaget, dess aktieägare, årsomsättningen de tre senaste åren, företagets lönsamhet jämfört med andra företag i samma bransch. Om de har flera kontor, var de ligger. Antalet kunder samt typ av kunder, storlek på lokaler etc. Inklusive kreditupplysning allt direkt från databasen.

Detta är bara ett exempel vad du kan göra på en databas. Vad du behöver för att lyckas och söka rätt marknad är bra marknadsinformation. Holmvall International Trading Inc. göra gärna liknande undersökningar för dig, för det land du väljer och med de specifikationer du sätter upp.


Vad du kan få.

Om du i det första fallet velat ha ytterligare information om t.ex branchföreningar inom tryckluft kunde vi letat fram det. Vi kunde även letat reda på vilka tillverkare som finns samt import och exportsiffror. Om du önskat ha mer information om din huvudkonkurrent skulle du kunna ta full företagsinformation, information om deras patent och patent sökta, samt om det skrivits några artiklar om företaget eller dess företagsledning nyligen.

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ SÖKNINGAR.

Låt oss ge dig en känsla för några andra sökningar du kan göra. Exempel på vad du kan få reda på och hur lång tid det tar.

  Finn distributörer i Tyskland som säljer programvara för datorer med specialisering inom transport och logistik. Resultat 67 företag. Söktid ca 4 minuter.
   

  Sök företag i Storbritannien som är tryckerier med specialisering på inbyggda magnetband. Söktid ca 7 minuter.
   

  Hur många stenbrott respektive underjordsgruvor finns det i världen och lista antalet per land i prioritetsordning. Söktid 10 minuter.
   

  Finn en produkt med namnet Power Drain Plug. Söktid 10 minuter. Artikel funnen i Santa Barbara Morning News Augusti 1992.
   

  Vad finns skrivet om Asiens ekonomiska utveckling de senaste 18 månaderna. Information om källor ca 8 minuter. Att plocka ut informationen tog längre eftersom vi inte ville ha all information.

  Hur ser utvecklingen ut för produkter för "äldremarknaden" i USA respektive Japan. Tiden att hitta källorna och artiklarna ca 10 minuter on line. Ytterligare ca 15 minuter att plocka ut de intressanta artiklarna och studierna.

Ett svenskt företag hade hjälp att söka av en informationskonsult. Denna konsult ville göra en analys av konkurrenterna. Företaget tyckte dock att man kände till allt om konkurrenterna. Trots detta sökte dock konsulten på konkurrenterna och det visade sig i informationen att en av dem var på väg in i Sverige. Sökningen resulterade i ett krismöte för att bestämma hur man skulle kunna bemöta alternativt stoppa konkurrenten. Hade inte konsulten gjort sökningen hade man tagits på sängen.

Det finns som vi nämnde tidigare ett stort antal leverantörer av databaser. Det finns databaser som ger dig kontinuerlig information om världsbanksprojekt eller alla anbud som läggs ut i t.ex Europa eller Afrika. Några fler exempel på vad du kan göra. - Vilka patent finns och vem äger dem på musiksynthesizers. Vilken information kan jag få om personer som lever i Los Angeles området, deras ålder, gifta eller ogifta, inkomst etc. Vad har konsumentprisindex varit de senaste 20 åren i Japan. Vem spelade in filmen "Borta med vinden?"

Tanken är inte att lära dig att använda databaser, men mer att få dig att förstå möjligheterna. Du bör dessutom åtminstone i starten använda dig av någon som är van. Annars kan det bli ganska dyrt, och risken är att du inte hittar den informationen du önskar. Eftersom man kopplar upp sig via telefonlinje-datalinje spelar det ingen roll var i världen personen sitter som hjälper dig.

Vi hjälper dig gärna med dina undersökningar. Oavsett om det gäller för Nordamerika eller någon annan del av världen. Kontakta oss och berätta vad du vill uppnå, så kan vi berätta vad du kan förvänta dig och till vilka kostnader.
 

Go to the top
 

Phone (905) 478-7370, Fax (905) 478-7371
Sharon, Ontario L0G 1V0, Canada
General Information:
info@exportpro.com
Copyright © 2000-2006 Export Pro Inc.