HOLMVALL INTERNATIONAL TRADING INC.    

DIN DIREKTKONTAKT PÅ DEN NORDAMERIKANSKA MARKNADEN
 

MARKNADEN

Att göra affärer på en ny marknad presenterar många oväntade problem. Varje marknad har sina speciella problem och möjligheter, karakteristik och krav för att lyckas.

USA och Canada utgör fortfarande en av världens största marknader med motsvarande affärsmöjligheter. För att lyckas behövs dock viljan att anpassa sig till spelreglerna på marknaden.

  • Det är ett stort geografiskt område med nästan 300 miljoner invånare
     
  • Marknaden kräver snabba reaktioner, god uppbackning och lokalanpassning
     
  • Kunder och representanter förväntar sig att någon lokalt kan ge stöd i de dagliga aktiviteterna.

Sättet att göra affärer skiljer sig från Sverige, men skillnader finns även mellan Canada och USA och dessutom mellan respektive provins och stat. Vi kan hjälpa dig både att etablera dig samt med de dagliga aktiviteterna.
 

FÖRETAGET

Holmvall International Trading Inc. etablerades i Canada 1982. Vår stab är exskandinaver, med lång erfarenhet från Nordamerika men givetvis även från våra hemländer. Vi kan erbjuda dig en lokal närvaro i kombination med lång tids erfarenhet av att göra affärer både i Nordamerika och internationellt.
 

AKTIVITETER

Nedan följer några exempel på våra aktiviteter. Begär vår kompletta företagsinformation, så får du mer detaljerad information om varje enskild aktivitet. Vi kan givetvis skräddarsy till just dina aktiviteter.
Olika Typer av Uppdrag

  • Marknadsundersökningar.
Vi gör allt från den "lilla" marknadsundersökningen på den lokala marknaden till globala marknadsstudier.
  • Sökning och etablering av representant.
Vi söker, utvärderar och väljer representant åt dig, baserat på dina krav och dina resurser. Vi kan även "ta över" och aktivt dagligen arbeta med dina lokala representanter.
  • Aktivering av redan etablerade representanter
Många utländska företag upplever att deras representanter inte är aktiva och att resultatet uteblir. Låt oss reaktivera dem åt dig. Vår lokala närvaro underlättar för både dig och representanten.

Mer information om OLIKA TYPER AV UPPDRAG


Etablering av Dotterbolag

Vi assisterar dig inte bara i etablering av dotterbolaget, men även med igångsättning. Vi kan även assistera dig i redan etablerade företag t.ex i samband med omorganisation.

Mer information om ETABLERING AV DOTTERBOLAG.
Dotterbolag att Hyra

Ofta är investeringen i ett dotterbolag för stor för ett mindre företag men även större företag drar sig för en sådan investering, innan man kan se utdelningen.Hyr in er hos oss. Vi har lokaler, telefon, fax, internet, datamaskiner och personal. Du kan t.ex hyra 10%, 20% etc av vår kapacitet eller någon av medarbetarna. Vi kan "köra" ditt bolag helt och hållet åt dig. Dessutom har du en företagsadress i Nordamerika och ett eget kontor att besöka när du är härute.

Mer information om DOTTERBOLAG ATT HYRA


Support Office

Det är inte alltid önskvärt eller nödvändigt med en egen juridisk enhet. Låt oss vara din förlängda arm i Nordamerika. Du kan ha en egen telefonlinje där vi svarar med ditt företagsnamn. Vi kan representera ditt företag. På så sätt kommer dina lokala distributörer och dealers att ha en lokal kontakt, så även dina slutkunder.

Mer information om SUPPORT OFFICE


INTERNATIONELLA AKTIVITETER

On-Line Databaser för Marknadsundersökningar

För att snabbt och billigt kunna göra våra studier av marknader använder vi bl.a On-line databaser. Det ger oss möjlighet att snabbt plocka fram information om marknaden och tilltänkta distributörer oavsett var de finns i världen.

Mer information om ON-LINE DATABASER FÖR MARKNADSUNDERSÖKNINGAR
 


Utbildning om Nordamerika eller i Att Göra Internationella Affärer

Vi kan genom vårt andra företag Export Pro Inc. utbilda dig och din personal i "konsten" att göra affärer i Nordamerika, men även hur man exporterar, väljer och aktiverar representanter m.m över hela världen. Varför inte hyra in oss för er nästa säljkonferens, vi garanterar att vi kommer att kunna förse dina medarbetare med nya ideer. Du får en känsla av hur praktiska vi är i våra aktiviteter, genom att läsa vår bok "PRAKTISK EXPORT." Ring Liber's kundtjänst tel. 040 258600, fax 040 970550 och beställ boken idag!

Export Pro Inc.


MÅNGA FÖRETAG ANLITAR OSS

Vi arbetar med allt från det lilla familjeföretaget till de större börsnoterade företagen. Vi har över 100 företag som vi aktivt har hjälpt inte bara i och för Nordamerika, men för många andra länder på den internationella marknaden, flera av dessa företag har vi kontinuerligt arbetat med sedan starten 1982. Vi skickar dig gärna tillsammans med vår företagspresentation, en referenslista där du kan se vad vi genomfört och inom vilka branscher.

Vår referenslista med detaljerad företagsinformation

 

VÄRLDEN ÄR FULL AV AFFÄRSMÖJLIGHETER

Vi vill gärna hjälpa dig fånga dem. Vi kan dela med oss av mer än 25 års praktisk erfarenhet från internationella affärer i mer än 100 länder.

Skicka oss ett brev, fax eller E-mail så skickar vi en mer komplett information om våra företag och vad vi kan erbjuda. Eller varför inte slå oss en signal. Vi besöker Sverige 6-8 gånger per år, kanske vi kan träffas nästa gång.
 

Go to the top

 

Phone (905) 478-7370, Fax (905) 478-7371
Sharon, Ontario L0G 1V0, Canada
General Information:
info@exportpro.com
Copyright © 2000-2005 Export Pro Inc.